• Converteix-te en un expert en reciclatge!

    Converteix-te en un expert en reciclatge!

    Llegiu el codi que trobareu als contenidors Big Bin de la vostra localitat i descobrireu moltes curiositats sobre el reciclatge.

    N’hi ha més de 50 de diferents!

    Vegeu els municipis disponibles.

Envasos

Al contenidor groc d’envasos, hem de dipositar-hi envasos lleugers i trossos de materials que els componen.

Per saber-ne més coses

Paper i cartó

Al contenidor blau de paper i cartó, hem de dipositar-hi residus de paper i cartó: papers d’oficina, caixes, paquets...

Per saber-ne més coses

Vidre

Al contenidor verd de vidre, hem de dipositar-hi residus de vidre: botelles, pots i flascons.

Per saber-ne més coses

Orgànic

Al contenidor marró de material orgànic, hem de dipositar-hi les restes de menjar i poda de jardí.

Per saber-ne més coses

Resta

En el contenidor gris de resta, hem de dipositar-hi la resta de residus domèstics que no es poden dipositar en les altres fraccions.

Per saber-ne més coses

Deixalleria

És un lloc equipat per a rebre, separar i emmagatzemar temporalment els residus que no són objecte de recollida domiciliària i no es poden dipositar en cap contenidor.

Per saber-ne més coses