El contenidor marró d’Orgànic

Al contenidor d’Orgànic bàsicament hi podem dipositar les restes de menjar i poda del jardí.
Es tracta de residus orgànics biodegradables d’origen vegetal o animal, generats a l’àmbit domèstic i comercial (sempre que aquests darrers siguin similars als primers).

Hi podem dipositar

 • Restes de menjar i restes de preparació de menjar (cuinats o crus): pells i restes de fruita i verdura, ossos i restes de carn, espines i restes de peix, closques i petxines de marisc, closques d'ou, pells i closques de fruits secs, restes de menjar i menjar en mal estat, restes de pa, marro del cafè i bosses d'infusions, etc.
 • Restes vegetals de petites dimensions: rams marcits, flors i fulles seques, males herbes, gespa, petites branques de poda i fullaraca.
 • Materials compostables: bosses compostables, altres materials compostables.
 • Altres materials: paper de cuina brut, tovallons de paper bruts, mocadors de paper, taps de suro, serradís, estelles i encenalls de fusta natural, escuradents, pals de gelat, bastonets de menjar xinès, escuradents de cuinar pinxos, etc.

No hi podem dipositar

 • Llosques S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable.
 • Compreses i bolquers S’han de ser dipositar al contenidor de No Reciclable.
 • Cotó S’ha de dipositar al contenidor de No Reciclable.
 • Restes de granar S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable.
 • Pèl S’ha de dipositar al contenidor de No Reciclable.
 • Bolígrafs i llapis usats S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable.
 • Excrements d'animals S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable.

Recorda-te’n!

Dipositar els residus orgànics al contenidor sempre dins d’una bossa per qüestions d’higiene. És aconsellable fer-ne servir de biodegradables.

EL Cicle del Residu Orgànic:

D’on procedeix?

Es tracta de residus orgànics d’origen vegetal i animal, generats a l’àmbit domèstic i comercial (sempre que aquests darrers siguin similars als primers). Bàsicament restes de menjar i poda de jardí.

Els residus orgànics generen lixiviats i pudors durant la seua gestió per mor del seu elevat contingut d’aigua i matèria orgànica.

Més informació

On els hem de dipositar?

Hem de dipositar els residus orgànics al corresponent contenidor, normalment de color marró o verd fosc.

Cal que conegueu que en molts de municipis encara no es fa la separació dels residus orgànics i aquests van al contenidor gris de No Reciclable, fins que s’habiliti un tractament específic per als residus orgànics.

Com es tracta?

Els residus orgànics es duen a ecoparcs, on es converteixen en compost o biogàs.

Més informació

Quines aplicacions tenen els materials reciclats?

El residus orgànics de major qualitat es fan servir per obtenir compost, que es pot emprar com adob orgànic a l’agricultura i la jardineria. La resta s’usa per generar biogàs, una energia renovable que permet produir electricitat.

Més informació

Sabíeu que ...

 • Un 40 % de les escombraries domèstiques està formada de residus orgànics, que es poden reciclar i retornar a la terra en forma de compost per a les plantes i els cultius. Recordau-vos de separar-los en el contenidor d’Orgànic.

 • De cada 100 kg de fems orgànic, s’obtenen 30 kg de compost. La matèria orgànica també es pot reciclar. Separau-la sempre!

 • La fracció de residus orgànics és molt rellevant ja que constitueix la tercera part dels residus generats a les llars. Separau els residus orgànics perquè no acabin en els abocadors.

 • Els residus orgànics també serveixen per produir biogàs, que es pot utilitzar com a biocombustible i com a font d'energia. Separau els residus orgànics i es convertiran en matèria aprofitable.

Preguntes freqüents

Com podem reduir la generació de residus orgànics?

La millor manera de reciclar és no generar tants de residus. Tots ho podem posar en pràctica amb unes senzilles pautes responsables:

 • Els comerciants poden revisar els estocs per minimitzar les quantitats d'aliments que caduquen abans de ser venudes.
 • Els consumidors poden fer una compra més raonable, sense adquirir més quantitat de la que podem consumir abans que els aliments es faci malbé. (Utilitzar llista de la compra, revisar les dates de caducitat, conservar els aliments adequadament, fer servir el congelador, aprofitar el menjar sobrant, etc.)
 • En les activitats econòmiques que generen quantitats importants de menjar (hostaleria, restauració, serveis de menjador...), controlar que les racions servides són apropiades i gestionar correctament l'elaboració dels àpats. Els excedents alimentaris que encara estan en condicions de ser consumits poden ser reaprofitats per altres vies com són les iniciatives socials (bancs d'aliments, menjadors socials o altres).
Què és el compost?

El compost és el material resultant de la descomposició de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. És un material orgànic de color fosc que olor de terra, lliure de patògens, llavors i males herbes. No atrau insectes i és beneficiós per al sòl i el desenvolupament de les plantes.

Quins usos beneficiosos té el compost per al sòl?
 • És un adob natural a l’agricultura
 • És un fertilitzant a la jardineria.
 • És un element eficaç per restaurar sòls degradats.
Què és el biogàs? Per a què serveix?

El biogàs és una energia renovable obtenguda de la matèria orgànica (fems d’animals, llot de plantes, escombraries domèstiques, residus agrícoles…) Es fa servir com a biocombustible i per produir electricitat. Avui, té un lloc destacat en el camp de les fonts alternatives d’energia.