El contenidor blau de PAPER I CARTÓ

Al contenidor de Paper i Cartó podem dipositar-hi residus de paper i cartó.

Podem dipositar-hi

 • Caixes i paquets de cartó: caixes de cartó ondulat, caixes de cartó estucat, paquets de cereals, caixes de sabates, paquets de tabac, etc.
 • Envasos i embalatges de cartó: oueres de cartó, envasos de paper, bosses i sacs de paper, rotllos de paper higiènic, etiquetes de la roba, etc.
 • Papers gràfics: revistes, publicitat, llibres, folis, sobres, carpetes, quaderns, paper de regal, etc.

No hi podem dipositar

 • Paper higiènic Es rebutja a través del sanitari
 • Tovallons, paper de cuina, tovalloletes i els mocadors de paper usats S’han de dipositar al contenidor d’Orgànic
 • Productes de paper que hagin estat en contacte amb productes de neteja S’han de dipositar al contenidor d’Orgànic
 • Papers especials com paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, papers de seguretat, paper filtre, paper decoratiu, paper autoadhesiu o paper metal·litzat, S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable i en alguns casos s’han de dur a la Deixalleria.
 • Fotografies S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable
 • Cartó per a begudes S’han de dipositar al contenidor de No Reciclable

Recorda-te’n!

 • Eliminar grapes, clips, espirals i altres objectes similars per facilitar el tractament posterior del residu.
 • Els residus de paper i cartó dipositats en els contenidors han d'anar sense bossa i és recomanable no arrugar-los ni esquinxar-los a trossos perquè ocupin el menor espai possible.
 • No deixis els cartons fora del contenidor perquè remulls no es poden reciclar.

El cicle del residu envàs

D’on procedeix?

El paper i el cartó estan fets principalment de fibra de cel·lulosa verge obtenguda d’espècies vegetals o recuperada de paper i cartó usats.

Més informació

On els hem de dipositar?

Hem de dipositar els residus de paper i cartó al seu corresponent contenidor, normalment de color blau o identificat amb un distintiu d’aquest color.

Com es tracta?

Els residus de paper i cartó usat es transporten a un gestor, on es classifiquen per tipus, es condicionen, s’enfardellen i s’envien a la fàbrica paperera. A la fàbrica se’n fa pasta de cel·lulosa amb la qual s’obté finalment nou paper.

Més informació

Quines aplicacions tenen els materials reciclats?

Avui s'aconsegueix un paper reciclat d'alta qualitat. Diversos productes de paper d'ús quotidià ja es fabriquen bàsicament amb paper recuperat, com són el paper premsa o el papers per a embalatge.

També se’n fabrica el papers tissú, les cartolines, el paper d'impressió i escriptura, el paper d'embolicar, bosses, cartons i cartonets. A Espanya també hi ha empreses que fabriquen butaques, taules, prestatgeries i elements de decoració amb cartó reciclat.

A Espanya, el paper recuperat com a matèria primera de la indústria representa més del 80 % del total.

Més informació

Sabíeu que ...

 • Som líders europeus en el reciclatge de paper. Seguim així, el paper sempre al contenidor blau!

 • Reciclant 400 revistes podrem gaudir de l'ombra d'un arbre més..

 • Actualment es recull més del 70 % del paper que consumim. Ajudau-nos a arribar a 100 %!

 • Fabricar paper nou a partir de l'antic consumeix del 30 al 55 % menys d'energia que fabricar-lo de l'arbre. Dipositant el paper al contenidor blau, també contribuïm a l'estalvi energètic.

 • Per cada foli reciclat, s'estalvia l'energia equivalent al funcionament durant una hora de dues bombetes de baix consum de 20 watts. Reciclau el paper i també estareu estalviant energia.

 • Si després de llegir el diari el dipositau en el contenidor blau per a paper i cartó, la setmana que ve tornarà als quioscos. Separau i reciclau el paper i també estalviareu matèries primeres.

 • Per cada 10 quilos de paper que es fabrica a Espanya, s'utilitzen com a matèria primera 8.5 quilos de paper usat. La indústria paperera espanyola garanteix el reciclatge de tot el paper usat recuperat.

 • Per cada 133 tones de paper reciclat, s'estalvia en abocadors un espai equivalent a una piscina olímpica plena. Tenir cura del nostre entorn és cosa de tots!

 • Per fabricar un paquet de 500 folis s'utilitzen 250 litres d'aigua. Reciclant paper també estalviam aigua!

 • Amb vuit capses de cereals es pot fabricar un llibre. Aportau el vostre granet d'arena!

Preguntes freqüents

De què està fet el paper?

La matèria primera bàsica per fabricar paper és la fibra de cel·lulosa, que s’obté de la fusta de plantacions d’espècies de ràpid creixement (pins i eucaliptus, en gran mesura). Quan aquesta fibra es fa servir per primera vegada s’anomena fibra verge; i quan, a través del reciclatge, la recuperam i la tornam a fer servir com a matèria primera per fabricar paper, l’anomenam fibra recuperada o reciclada. Però en realitat es tracta de la mateixa fibra en diferents moments del seu cicle de vida.

Com podem reduir la generació de residus de paper?

Básicamente hay dos posibles tipos de procesos de reciclaje del plástico:

 • Us dels mitjans electrònics i digitals: publicacions, enviaments per mail, correu electrònic, etc.
 • Compra i ús responsable del paper amb revisant-ne el gramatges, la reutilització, impressió a doble cara, etc.
 • Reutilització de llibres de text, intercanvi de llibres de lectura i revistes, reutilització d'altres elements de paper (papers de regal, envasos, etc.)
 • Regulació i control d'activitats de publicitat dinàmica (bustiades, cartells, repartiment de publicitat massiva, etc.)