La Deixalleria

Les Deixalleries (en algunes zones anomenats ecocentres, ecoparcs o punts verds) són centres habilitats per recollir els residus domèstics reciclables que produïm ocasionalment i que no tenen un contenidor específic al carrer, com per exemple piles, tòners, electrodomèstics, sofàs, etc.

Objectius

 • Aprofitar els materials continguts en els residus sòlids urbans que poden ser reciclats directament, i aconseguir amb això un estalvi de matèries primeres i d'energia, així com una quantitat de residus que cal tractar i/o eliminar.
 • Evitar l'abocament incontrolat dels residus de grans dimensions que no poden ser eliminats per mitjà dels serveis convencionals de recollida d'escombraries.
 • Separar els residus perillosos que es generen a les llars, l'eliminació conjunta dels quals amb la resta de les escombraries urbanes o mitjançant l'abocament a la xarxa de sanejament, suposa un risc per als operaris d'aquests serveis, pot danyar les instal·lacions de tractament o eliminació , i contribueix a la contaminació de l'entorn.

Hi podem dipositar

 • Residus reciclables: plàstic no envàs, ferralla, metalls fèrrics i no fèrrics, cables elèctrics, vidre pla, restes de poda i jardineria, fusta, runes d’obra, olis de cuina, pneumàtics, càpsules de cafè monodosi (plàstic i alumini), etc. Addicionalment, també es solen acceptar residus d'envasos de vidre, residus de paper-cartró i residus d'envasos lleugers.
 • Residus reutilitzables o susceptibles de preparació per a la reutilització: ampolles de cava/xampany, roba, calçat, tèxtils, trastos vells i mobles, matalassos, electrodomèstics grossos, aparells elèctrics i electrònics, telèfons mòbils, cartutxos de tinta, tòners, etc.
 • Residus perillosos: olis de motor, aerosols i esprais, dissolvents, pintures i vernissos, bateries de vehicles, radiografies, piles, fluorescents i bombetes, neveres amb CFC, etc.
 • Runes d’obra, fustes.
 • Restes de poda
 • Pneumàtics

No podem dipositar-hi

 • Residus de procedència industrial
 • Escombraries orgàniques
 • Residus infecciosos
 • Residus sense identificar

Preguntes freqüents

Es pot dur qualsevol tipus de residu a una Deixalleria?

No totes les Deixalleries estan preparades per emmagatzemar tots els tipus de residus. Abans de dur-n’hi, cal assegurar-se que es poden deixar a la Deixalleria seleccionada. També és convenient informar-se sobre les limitacions de pes i nombre d’unitats que s’hi poden entregar.

Quines altres denominacions tenen les Deixalleries?

En algunes zones se’n diu ecocentres, punts verds. Per exemple en castellà se’n diu Punto Limpio, a València són ecoparcs i a Euskadi es coneixen com Garbingunes.

Què hem de fer abans de dur un residu a la Deixalleria?

És recomanable abans d’anar-hi, tret que ja es conegui, contactar amb la Deixalleria per telèfon i assegurar-se dels tipus de residus que accepten, les limitacions de pes i nombre d’unitats de cada un, i de l’horari de la instal·lació.