Municipios 5 Estrellas
Lugo

Lugo

Localización: Lugo

Número de habitantes: 98.025

Contacto: 982 297 100
www.lugo.gal

Información de interés

Atención cidadá con temas relacionadas coa recollida:
010@concellodelugo.org
medio.ambiente@concellodelugo.org


Teléfono recollida de mobles e enseres:
010 | 982 297 350

 

Horario de Recollida:
23:00 - 06:00

Puntos Limpios

Punto limpio Lugo

Rúa dos Carros, s/n
T 982 29 73 50
Horarios: Luns a sábado de 10.30 a 13 e de 16:00 a 20:00